Bendroji informacija apie atliekamus tyrimus

Iš visų šalies kriminalistines ekspertizes ir objektų tyrimus atliekančių įstaigų LPKTC yra pirmoji įstaiga, kuri pradėjo taikyti tyrimo metodus, akredituotus pagal tarptautinį standartą ISO/IEC 17025:2005 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“. LPKTC taip pat įgyvendino Europos Tarybos visiems kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjams teisiškai privalomą dokumentą dėl kriminalistinių tyrimų laboratorijų veiklos DNR ir daktiloskopinių tyrimų srityse akreditacijos (Tarybos pamatinis sprendimas 2009/905/TVR). Akreditavimas yra oficialus vienos iš Europos akreditacijos organizacijos (EA) akreditavimo įstaigos pripažinimas, kad laboratorija dirba kokybiškai, t. y. jos teikiami tyrimų rezultatai yra patikimi, atsekami ir atkartojami. Be to, akredituota veikla pripažįstama tarptautiniu lygiu.

Pirmieji tyrimo metodai LPKTC buvo akredituoti Olandijos akreditavimo tarybos 2007 m., nuo  2009 m. LPKTC akreditacijos priežiūrą perėmė Nacionalinis akreditacijos biuras (NAB). LPKTC akreditacija pratęsta jau du kartus (NAB direktoriaus 2011 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. V-140 ir 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. AK-137), patvirtinant, kad LPKTC atitinka ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus. Nuo pirmosios akreditacijos LPKTC yra akredituotas atlikti alkoholio produktų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, rankų pėdsakų, ginklų ir šovinių, rašysenos ir parašų, transporto priemonių identifikavimo numerių (VIN), įrankių/mechanizmų pėdsakų, žmogaus kraujo ir seilių bei jų lyginamųjų pavyzdžių, lytėjimo pėdsakų kriminalistinius tyrimus. Taigi visi dažniausiai LPKTC taikomi tyrimo metodai yra akredituoti. Šiuo metu LPKTC atliekant tyrimus taikomi 37 akredituoti metodai. Detalesnę informaciją apie akredituotus metodus galite rasti šioje svetainėje 4.1.5. Akreditavimo sritis ir Nacionalinio akreditacijos biuro interneto svetainėje www.nab.lt.

LPKTC atlieka 31 rūšies tyrimus. Kiekvienos tyrimų rūšies metodui yra parengtos ir patvirtintos standartinės veiklos procedūros. Akredituoti metodai nuo neakredituotų skiriasi tuo, kad trečioji šalis (akreditavimo įstaiga) LPKTC laboratorijoje stebėjo konkretaus tyrimo atlikimą konkrečiu tyrimo metodu ir pripažino, kad tyrimas yra atliekamas laikantis visų standarte ISO/ IEC 17025 nustatytų reikalavimų. Tokie metodai nurodyti akreditavimo srityje ir specialisto išvadoje ar ekspertizės akte. Atliekant tyrimus LPKTC, nesvarbu, ar jų tyrimo metodai įtraukti ar neįtraukti į akreditavimo sritį, laikomasi vienodų reikalavimų. Centro specialistai (ekspertai) taiko tik patvirtintus ir galiojančius tyrimo metodus.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad LPKTC neatlieka kai kurių rūšių tyrimų ir ekspertizių, tokių kaip dirvožemio, pluoštinių medžiagų ir jų mikrodalelių, naftos produktų, degiųjų medžiagų, eismo įvykių, darbų saugos, audiovizualinių kūrinių, kompiuterinių žaidybinių ir video programų, lingvistikos. Dėl šių tyrimų atlikimo reikia kreiptis į kitas kriminalistinius laboratorinius tyrimus atliekančias įstaigas.

Skiriant kompleksinius, t. y. kelių rūšių tyrimus, tikslinga atsižvelgti į tai, kokių rūšių tyrimai atliekami LPKTC, kad nepailgėtų tyrimų atlikimo terminai, jei objektus reikėtų perduoti kitai įstaigai. Jeigu yra galimybė paskirstyti kompleksinio tyrimo objektus, skirkite atskiras užduotis atlikti objektų tyrimą atitinkamoms šios rūšies tyrimus atliekančioms įstaigoms. Jeigu nėra galimybės paskirstyti kompleksinio tyrimo objektų, nustatykite prioritetus, kurių rūšių tyrimus reikia atlikti pirmiausia, ir užduotį skirkite atitinkamai įstaigai.

Prieš pateikiant objektus tyrimui atlikti būtina vadovautis patvirtintomis laboratorinio ėminio paėmimo metodikomis. Siekiant išvengti objektų užterštumo ir užtikrinti vientisumą bei saugumą, būtina griežtai laikytis nustatytų objektų pakavimo, antspaudavimo ir pateikimo reikalavimų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-16