Tėvystės nustatymas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1. Administracinės paslaugos pavadinimas Tėvystės (motinystės) nustatymas.
2. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 5-V-685 ,,Dėl Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre ir kitose policijos įstaigose atliekamų ekspertizių ir objektų tyrimų kainų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
 • Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 5-V-693 ,,Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 5-V-685 ,,Dėl Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre ir kitose policijos įstaigose atliekamų ekspertizių ir objektų tyrimų kainų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“
3. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Jeigu tėvystės (motinystės) nustatymo tyrimas atliekamas fizinio asmens prašymu:

 1. prašymas (užpildomas vietoje);
  prašyme turi būti nurodytas adresas, kuriuo bus siunčiami dokumentai dėl tyrimo apmokėjimo ir surašyta pažyma;
 2. pavyzdžiai DNR lyginamajam tyrimui atlikti (gali būti paimti vietoje);
 3. prireikus – kiti dokumentai.

Jei tėvystės (motinystės) nustatymo tyrimas atliekamas teismo nutartimi:

 1. teismo nutartis skirti DNR ekspertizę, jei nutartis nebuvo siųsta paštu;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. visos suinteresuotos šalys turi atvykti vienu metu;
 4. pavyzdžiai DNR lyginamajam tyrimui atlikti paimami vietoje, jei teismo nutartyje nenurodyta kitaip;
 5. prireikus – kiti dokumentai.
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Užregistruota tyrimo byla ir pavyzdžiai DNR lyginamajam tyrimui atlikti.
5. Administracinės paslaugos teikėjas

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Biologinių tyrimų skyriaus viršininkas Gintautas Šinkūnas, tel. (8 5) 271 9665, el. p. [email protected].

Jam nesant – Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Biologinių tyrimų skyriaus viršininko pavaduotoja Daiva Kairienė, tel. (8 5) 271 9696.

6. Administracinės paslaugos vadovas Atsižvelgiant į prašymo turinį, paslaugos vadovais gali būti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Identifikavimo valdybos viršininkas ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Identifikavimo valdybos Biologinių tyrimų skyriaus viršininkas.
7. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1-2 savaitės. Trukmė gali keistis priklausomai nuo DNR tyrimo pobūdžio (kokie lyginamieji pavyzdžiai pateikti) ar nenumatytų aplinkybių (įrangos gedimas).
8. Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Vadovaujantis Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininko 2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 140-V-97 ,,Dėl Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre atliekamų ekspertizių (tyrimų) įkainių nustatymo“, nuo 2021 m. lapkričio 1 d. tyrimo 1 valandos įkainis   –  43,46 EUR be PVM.

Skaičiuojant tėvystės (motinystės) nustatymo tyrimo kainą, įvertinama tik DNR tyrimo trukmė – vieno pavyzdžio DNR tyrimas trunka apie 12 val. (trukmė gali keistis priklausomai nuo pavyzdžio pobūdžio).

Jūsų patogumui Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre už teikiamas paslaugas galima sumokėti ir grynaisiais pinigais priėmimo skyriuje įrengtame savitarnos mokėjimo terminale. Paslaugos komisinis mokestis 1,99 EUR.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-29