Gyventojų priėmimas

Adresas: Liepyno g. 11A, 08108 Vilnius

Tel. 8 700 59 663

Darbo laikas:

Pirmadieniais–ketvirtadieniais: 8.00–17.00 val.

Penktadieniais: 8.00–15.45 val.

Pietų pertrauka: 12.00–12.45 val.

 

Skundai Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų  centre nagrinėjami vadovaujantis tvarka, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (2021 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 1014 redakcija).

Taip pat šiais įsakymais:
Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininko 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 140-V-151 „Dėl Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro darbuotojų, atsakingų už asmenų aptarnavimą, paskyrimo“
Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininko 2018 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 140-V-32 „Dėl Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininko 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 140-V-151 „Dėl Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro darbuotojų, atsakingų už asmenų aptarnavimą, paskyrimo“ papildymo“
Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininko 2020 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 140-V-60 „Dėl Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininko 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 140-V-151 „Dėl Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro darbuotojų, atsakingų už asmenų aptarnavimą, paskyrimo“ pakeitimo“

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre objektų tyrimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) nuostatomis. Eksperto ir specialisto teises ir pareigas ikiteisminio tyrimo metu apibrėžia BPK 84–90 straipsniai, o objektų tyrimo ir ekspertizių atlikimo tvarka reglamentuota BPK 205–211 straipsniuose. Specialisto (eksperto) išvadų teisėtumas ir pagrįstumas ikiteisminio tyrimo metu gali būti skundžiamas BPK 62 str., 63 str. ir 65 str. nustatyta tvarka.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-05