Lietuvos policija pradėjo įgyvendinti Norvegijos finansinio mechanizmo projektą Nr. LT06-4-VRM-TF-001

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kartu su partneriais: Lietuvos kriminalinės policijos biuru, Lietuvos kriminalistinių tyrimų centru ir Norvegijos Karalystės nacionaline nusikaltimų tyrimų tarnyba (KRIPOS) pradėjo įgyvendinti Norvegijos finansinio mechanizmo 2014–2021 m. programos projektą Nr. LT06-4-VRM-TF-001 „Tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimas Lietuvos policijoje“.

Projekto tikslas – sustiprinti Lietuvos ir Norvegijos policijos gebėjimus ir tarptautinį bendradarbiavimą, pasidalyti gerąja patirtimi kovojant su nusikalstamumu ir stiprinti Lietuvos policijos gebėjimus užkardyti, atskleisti ir tirti nusikaltimus, diegiant pažangias technologijas bei organizuojant mokymus.

Šiais sunkiais visuomenei laikais, kai dėl COVID-19 prevencinių suvaržymų esame priversti keisti socialinio bendravimo įpročius ir adaptuoti darbo metodus, teisėsaugos institucijų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas išlieka vienu iš svarbiausių veiksnių, užtikrinančių į rezultatą orientuotos organizacijos vystymą.

Susidūrus su nenumatytais iššūkiais, pavyko suburti mokslo atstovų ir praktikų komandą, kuri parengs nuotolinio mokymo programas Lietuvos kriminalinės policijos biuro bei apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalinės policijos pareigūnų kompetencijai kelti. Numatoma, kad atnaujintoje nuotolinių mokymo aplinkoje mokymai jau bus pasiekiami 2021 metų pirmąjį ketvirtį, tad kiekvienas iš kriminalinės policijos pareigūnas galės jam patogiu metu pakelti savo žinių lygį, susipažinti su praktikos naujovėmis ir tyrimų taktikomis neapskaitytų ekonomikos reiškinių, atvirųjų informacijos šaltinių OSINT ir turto tyrimo taktikos srityse.

Kitąmet bus surengtos mokymų sesijos Lietuvos policijos kriminalistinių centro ir vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalistinių tyrimų padalinių darbuotojams, atliekantiems įvykio vietos tyrimus. Pagrindinis šių mokymų tikslas yra ugdyti gebėjimą pritaikyti praktikoje įgytas teorines žinias, reikalingas įvykio vietos apžiūros specialistui atliekant įvykio vietos tyrimus (apžiūras), ir suteikti praktinių įgūdžių, reikiamų įvykio vietos tyrimams (apžiūroms) atlikti, taip pat suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių specialistams, atliekantiems įvykio vietų, kuriose buvo panaudotas šaunamasis ginklas, apžiūras.
Be to, šiuo metu vykdomas sutarčių sudarymas su tiekėjais siekiant įsigyti pažangius įrankius, skirtus kovoti su organizuotu ir sunkių formų nusikalstamumu bei efektyviai rinkti, saugoti ir analizuoti tyrimams reikšmingą informaciją, programinę įrangą rankų pėdsakų vaizdams gerinti, modernią laboratorinę įrangą, skirtą kriminalistiniams (DNR, daktiloskopiniams, IT, narkotinių medžiagų, balistiniams ir sprogmenų) tyrimams atlikti.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-17