Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras įsigijo specialų automobilį

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras, įgyvendindamas 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą Nr. ENI-LLB-2-265 „Naujosios kriminalistinės technologijos įvykio vietos tyrimams ir viešajam saugumui užtikrinti“ ir vykdydamas veiklą 2.1 „Įrangos ir automobilio įsigijimas“, įsigijo ir pradeda naudoti policijos veikloje specialų automobilį. Šis automobilis naudojamas tiriant sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, neteisėtos migracijos, prekybos žmonėmis, neteisėto ginklų, sprogmenų perdavimo per sieną, didelio masto geležinkelio, krovininio transporto katastrofų, stichinių nelaimių ar katastrofų įvykio vietas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-19