Saulius Lankevičius (1963-12-24 – 2020-07-24)

Data

2020 07 27

Įvertinimas
1
REN (13).jpg

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2020 m. liepos 24 d. mirė Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Administravimo skyriaus vedėjas Saulius Lankevičius.
Saulius Lankevičius nuo pat Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro kaip atskiro juridinio asmens, specializuotos policijos įstaigos, įsteigimo 2003 m. gegužės 1 d. vadovavo šios įstaigos veiklos administravimo funkcijas vykdančiam padaliniui. Jam vadovaujant buvo organizuotas ir sukurtas personalo valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo, dokumentų ir tyrimo objektų valdymo sričių darbas, užtikrintas įstaigos administracinių reikalų tvarkymas. Jis subūrė darbštų bei darnų kolektyvą ir neabejotinai prisidėjo kuriant Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro tradicijas: buvo visų įstaigos renginių organizatorius ir entuziastas. Saulius Lankevičius iš tiesų kolegų atmintyje išliks kaip darbui atsidavęs, pareigingas, atsakingas, tik pozityviai nusiteikęs, draugiškas, besišypsantis ir nuoširdus vadovas ir žmogus.
Saulių Lankevičių taip pat svarbu prisiminti kaip ilgametį Lietuvos policijos darbuotoją, vidaus reikalų sistemoje pradėjusį dirbti nuo 1989 m. rugsėjo 1 d. ir ėjusį įvairias pareigas personalo klausimus tvarkančiuose padaliniuose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padaliniuose. Per visą tarnybos laiką šis pareigūnas buvo skatintas 40 kartų. Už sąžiningai atliktas tarnybines pareigas, dalyvaujant reikšminguose Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įvykiuose 1991 m. sausio – rugsėjo mėn., Saulius Lankevičius buvo apdovanotas policijos pasižymėjimo ženklu „Už atliktą pareigą 1991 metais“.
Nuoširdžiai užjaučiame Sauliaus Lankevičiaus šeimą ir artimuosius.
Informacija:
Velionis pašarvotas 4 salėje, adresas: Jurgio Matulaičio aikštė 3. 2020 m. liepos 27 d. 11.50 val. išnešamas karstas. Laidojimo ceremonija vyks Liepynės kapinėse.