header image

Pradėtas vykdyti Lietuvos policijos kinologijai svarbus projektas

Birželio 14 d. Latvijoje pristatytas bendras Lietuvos ir Latvijos policijos projektas Nr. LLI-288 „Policijos kinologų pajėgumų stiprinimas siekiant viešojo saugumo didinimo Latvijos ir Lietuvos

pasienio teritorijose, Police K9“.  Šis projektas vykdomas pagal Europos Sąjungos Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą ir bus stiprinamas Lietuvos ir Latvijos policijos bendradarbiavimas siekiant mažinti nusikalstamumą, bendromis pastangos sulaikyti pavojų visuomenei keliančius asmenis, atlikti paiešką dingusių žmonių, taip pat draudžiamų medžiagų, kurios dažnos tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, kaip tranzito šalyse.

Projekte dalyvauja Žiemgalos, Latgalos, Kuršo sričių policija ir Nacionalinė policijos akademija, taip pat Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras ir kai kurios teritorinės policijos įstaigos.
Bendras projekto biudžetas yra 576 876 eurų, iš kurių 85 proc. dengiami iš Europos regioninės plėtros fondo.

Įgyvendinus projektą Lietuvos ir Latvijos policijos kinologai bus apmokyti tiek teoriškai, tiek praktiškai kompetentingų užsienio ekspertų, bus įsigyta reikalinga įranga ir priemonės šunų dresavimui, taip pat specialiai šunims vežti pritaikytos transporto priemonės bei, kas yra itin aktualu šiuo metu, bus įsigyta naujų tarnybinių šunų.

Projekto pristatyme dalyvavo Lietuvos policijos delegacija, vadovaujama Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojo Rimanto Bobino. Šis projektas itin svarbus Lietuvos policijai, kuri  ir toliau siekia išlaikyti aukštą policijos kinologų kompetenciją ir policijos kinologijos lygį apskritai. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininkas Darius Žvironas projekto pristatyme pasidžiaugė, kad dalyvauja bendrame projekte su Latvijos policija, ir sakė, kad neabejoja dėl gerų projekto rezultatų.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-16