Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų padalinių pareigūnai aprūpinti šiuolaikine įranga

Data

2022 03 28

Įvertinimas
0
VSF_logo2.jpg

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre baigtas įgyvendinti nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamas projektas Nr. LT/2019/VSF/5.1.1.4 „Kriminalistinės techninės ir programinės įrangos, skirtos elektroninių nusikaltimų tyrimams, įsigijimas, II etapas“. Projekto tikslas – stiprinti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro ir apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalistinių tyrimų padalinių informacinių technologijų tyrimo specialistų gebėjimus atskleidžiant tarpvalstybinius, sunkius ir organizuotus nusikaltimus. Tam specialistai aprūpinti šiuolaikine technine ir programine įranga, kurią pradėjus naudoti paspartėjo informacinių technologijų tyrimų atlikimas ir pagerėjo tyrimų kokybė. Įgyvendinus projektą, kurio vertė 519 989,91 eurų, įsigyta šiuolaikinių kompiuterių, įvairios programinės įrangos ir jos techninės priežiūros paslauga, duomenų saugykla, kita moderni techninė ir programinė įranga, skirta nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimams atlikti.


Įgyvendinus šį projektą Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų padalinių specialistai yra aprūpinti šiuolaikine technine ir programine įranga ir gali atlikti sudėtingiausius tyrimus atskleidžiant įvairias nusikalstamas veikas elektroninėje erdvėje.