Pirkimai iš VSF lėšų

UAB “Baltijos kompiuterių centras“ pateikė Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos Fonoskopinių tyrimų programinę įrangą, skirtą audio įrašų modifikavimo požymių nustatymui ir triukšmų šalinimui bei slopinimui.

Vykdydamas Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 m. programos projekto Nr. 5.1.1.3 „KRIMINALISTINĖS TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS, SKIRTOS ELEKTRONINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMAMS, ĮSIGIJIMAS, I ETAPAS“ viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, UAB “Baltijos kompiuterių centras” š.m. liepos mėn. Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pateikė Fonoskopinių tyrimų programinės įrangos komplektą, kurį sudaro Audio įrašų triukšmų šalinimo programinė įranga (1 vnt.) ir Audio įrašų autentiškumo analizės programinė įranga (1 vnt). Sutarties vertė yra 29 741,80 Eur su PVM.

Projektas finansuojamas Policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės lėšomis. Nacionalinis tikslas yra nusikalstamumo prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu.

Audio įrašų autentiškumo analizės programinės įrangos paskirtis yra audio įrašų ir videofonogramų modifikavimo ir įrašymo nepertraukiamumo požymių nustatymas, analizuojant garsinį signalą ir jo kodavimo algoritmus;

Audio įrašų triukšmų šalinimo programinės įrangos paskirtis yra audio įrašuose pasitaikančių įvairių tipų triukšmų slopinimas ir iškraipymų kompensacija.

UAB „Baltijos kompiuterių centras“ yra informacinių technologijų bendrovė, įsteigta 1991 metais ir teikianti klientams kokybiškus kompleksinius informacinių technologijų sprendimus ir paslaugas, apimančias visas kliento veiklos sritis. Per daugiau nei 20 metų savo veiklos laikotarpį bendrovė sukaupė didžiulę patirtį balso įrašų analizės, asmens identifikavimo pagal balsą ir kitų balso technologijų taikymo srityje. Bendrovė tobulina ir vysto asmens identifikavimo pagal balsą programinės įrangos skirtos fonoskopinėms ekspertizėms paketą ir yra įrengusi automatizuotas fonoskopinių ekspertizių darbo vietas Lietuvoje ir kitose šalyse. Bendrovė aktyviai bendradarbiauja su tarptautinėmis įmonėmis ir organizacijomis, kurių veikla yra susijusi su specializuotos fonoskopinių tyrimų įrangos gamyba, programinių sistemų kūrimu, diegimu ir naudojimu, ir atstovauja tokias įmones Lietuvoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-16