Darbo užmokestis

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2019 m.

Pareigybė

Vidutinis darbuotojų skaičius
per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis
nustatytasis darbo užmokestis

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai 71 2304,90
Įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai 2 3662,20
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai 10 2790,90
Nuo specialisto iki vyriausiojo specialisto 59 2176,50
Karjeros valstybės tarnautojai 25 1513,10
Dirbantys pagal darbo sutartį 24 897,50

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2016 m.

Pareigybė

Vidutinis darbuotojų skaičius
per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis
nustatytasis darbo užmokestis

Pareigūnai:
Įstaigos viršininkas 1 2019,00
Įstaigos viršininko pavaduotojas 1 1962,00
Skyriaus viršininkas 9 1591,00
Tyrėjas 1 933,00
Valdybos viršininkas 1 1878,00
Vyresnysis specialistas 4 986,00
Vyresnysis tyrėjas 1 924,00
Vyriausiasis patrulis 4 798,00
Vyriausiasis specialistas 2 858,00
Vyriausiasis tyrėjas 54 1100,00
Karjeros tarnautojai:
Patarėjas 1 1406,00
Poskyrio vedėjas 2 1210,00
Skyriaus vedėjas 2 1681,00
Specialistas 9 761,00
Vyresnysis specialistas 15 801,00
Vyriausiasis specialistas 17 948,00
Dirbantys pagal sutartį:
Darbininkas 1 488,00
Inspektorius 1 462,00
Šunų prižiūrėtojas 2 488,00
Valytojas 2 488,00
Vyresnysis specialistas 9 602,00
Vyriausiasis specialistas 1 869,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-28