Darbo užmokestis

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2016 m.

Pareigybė

Vidutinis darbuotojų skaičius
per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis
nustatytasis darbo užmokestis

Pareigūnai:
Įstaigos viršininkas 1 2019,00
Įstaigos viršininko pavaduotojas 1 1962,00
Skyriaus viršininkas 9 1591,00
Tyrėjas 1 933,00
Valdybos viršininkas 1 1878,00
Vyresnysis specialistas 4 986,00
Vyresnysis tyrėjas 1 924,00
Vyriausiasis patrulis 4 798,00
Vyriausiasis specialistas 2 858,00
Vyriausiasis tyrėjas 54 1100,00
Karjeros tarnautojai:
Patarėjas 1 1406,00
Poskyrio vedėjas 2 1210,00
Skyriaus vedėjas 2 1681,00
Specialistas 9 761,00
Vyresnysis specialistas 15 801,00
Vyriausiasis specialistas 17 948,00
Dirbantys pagal sutartį:
Darbininkas 1 488,00
Inspektorius 1 462,00
Šunų prižiūrėtojas 2 488,00
Valytojas 2 488,00
Vyresnysis specialistas 9 602,00
Vyriausiasis specialistas 1 869,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-16