Naujausia laboratorinė įranga narkotinių medžiagų tyrimams atlikti

Data

2018 08 30

Įvertinimas
0
logo.jpg

Lietuvos policija baigia įgyvendinti nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2016/VSF/5.1.1.1 „Laboratorinės įrangos, skirtos narkotinių medžiagų ir jų pirmtakų tyrimui, įsigijimas, I etapas“. Projekto vertė – 440 000,00 EUR. Projektu siekiama stiprinti policijos gebėjimus užtikrinti nusikalstamumo prevenciją ir kovoti su tarpvalstybiniu, sunkiu bei organizuotu nusikalstamumu. Projekto pareiškėjas – Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Projekto veiklas įgyvendino Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras.

Įgyvendinant projektą, Kriminalistinių tyrimų centras įsigijo šiuolaikinę, aukščiausius gerosios laboratorinės praktikos reikalavimus  atitinkančią laboratorinę įrangą, skirtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) tyrimams atlikti: Kriminalistinių tyrimų centro Cheminių tyrimų skyrius aprūpintas naujausių modelių dujiniais ir skystiniais chromatografais su skirtingais detektoriais ir automatinėmis mėginių įvedimo sistemomis, analitinėmis svarstyklėmis su antivibraciniais stalais, stereoskopiniu mikroskopu, traukos spinta.

Įsigyta šiuolaikinė laboratorinė įranga padės efektyviau naudoti turimus žmogiškuosius išteklius, efektyviau ir greičiau atlikti narkotinių medžiagų tyrimus ir identifikuoti naujas sintetines psichoaktyviąsias medžiagas, kurių nuolat atsiranda nelegalioje rinkoje.