Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro veikla 2018 m.

Data

2019 02 06

Įvertinimas
2
IMG_8137.jpg

2019 m. vasario 5 d., dalyvaujant policijos generalinio komisaro pavaduotojui Edvardui Šileriui ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Veiklos analizės ir kontrolės valdybos viršininkei Žanetai Rudaitienei, aptarti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro veiklos rezultatai 2018 m. ir veiklos gairės 2019 m. Pateikiame kai kuriuos svarbiausius veiklos rezultatų duomenis.

Tyrimai:

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras 2018 m. gavo 7038 užduotis atlikti objektų tyrimus ir pateikė 7236 specialisto išvadas. Daugiausia užduočių atlikta Cheminių tyrimų skyriuje (2743), Biologinių tyrimų skyriuje (1706) ir Daktiloskopinių tyrimų skyriuje (1116).

Naudojant Daktiloskopinių duomenų registrą nustatytas 301 asmuo, DNR duomenų registrą – 412 asmenų.

Per 2018 m. išbandyti 3772 šaunamieji ginklai, išduotos 24 ginklų deaktyvacijos pažymos.

Tyrimo rezultatų laukiantiems tyrimų užsakovams itin svarbi objektų tyrimų trukmė. 2018 m. 49 proc. tyrimų Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre atlikti per terminus iki 10 dienų, 20 proc. – per terminus nuo 10 iki 30 dienų ir likusieji atlikti per ilgesnius nei 30 dienų terminus. Dėl tyrimų specifikos, sudėtingumo ir didelio poreikio vieni iš ilgiau atliekamų tyrimų yra ekonominiai, biologiniai ir informacinių technologijų tyrimai.

Mokymai ir kita veikla:

Pagal programą „Policijos pareigūnų mokymai atlikti nesudėtingus įvykio vietos apžiūros veiksmus“ Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras apmokė 2433 pareigūnus, o įskaitant ir kitas programas iš viso apmokyta 2840 pareigūnų.

Bendradarbiaujant su Šiaulių aps. VPK kriminalistais parengti 8 mokomieji filmai ir rekomendacijos dėl atskirų rūšių pėdsakų paėmimo įvykio vietoje.

2018 m. Centras labai aktyviai prisidėjo, kad būtų sukurtas vienodas visai policijai kriminalistinių tyrimų aprūpinimo standartas ir įsigytos reikalingos priemonės ir medžiagos.

Užsakovų nuomonė:

2019 m. sausį atlikta Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro (LPKTC) užsakovų apklausa parodė, kad LPKTC teikiamų specialistų išvadų (ekspertizės aktų) kokybė (tikslumas, aiškumas, aprašant tyrimą, nurodant taikytus metodus, tirtus objektus, atsakant į klausimus) pagal dešimties balų skalę vertinama 9,2 balo, o LPKTC specialisto išvadų naudingumas priimant tolesnius sprendimus ikiteisminiame tyrime dešimties balų sistema įvertintas 9,09 balo.

 

Nuoširdžiai dėkojame Eugenijui Onaičiui visus metus fotografijomis fiksavusiam Centro įvykius.