Kriminalistinių tyrimų ir ekspertizių kokybei svarbus tarptautinis renginys vyko Vilniuje

Data

2018 10 22

Įvertinimas
1
IMG_0945.jpg

Europos teismo ekspertizės institucijų tinklo (ENFSI) Kokybės ir kompetencijos grupės (QCLG) narių susitikimai, kuriuose aptariami kriminalistinių tyrimų ir ekspertizių kokybei ir akreditacijai aktualūs klausimai, vyksta kasmet vis kitoje tinklui priklausančioje šalyje. 2017 m. duomenimis, šiam tinklui priklauso 68 nariai – akredituotos arba tyrimų akreditacijos siekiančios kriminalistinius tyrimus ir (ar) ekspertizes atliekančios įstaigos (laboratorijos).

Šiais metais spalio 17–19 d. Europos teismo ekspertizės institucijų tinklo (ENFSI) Kokybės ir kompetencijos grupės (QCLG) narių susitikimas vyko Lietuvoje, Vilniuje, o už jo organizavimą buvo atsakingas vienas iš šio tinklo narių – Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras.

Kokybės ir kompetencijos grupės narių susitikime Vilniuje dalyvavo daugiau kaip 50 atstovų iš 26 kriminalistinius tyrimus atliekančių institucijų iš įvairių Europos Sąjungos ir kitų šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos, Suomijos, Danijos, Norvegijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Šiaurės Airijos, Olandijos, Belgijos, Šveicarijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Kipro, Čekijos, Serbijos, Kroatijos, Slovakijos, Slovėnijos, Makedonijos, Turkijos, Izraelio ir Rusijos.

Didžiausias dėmesys šių metų susitikime buvo skirtas laboratorijų pasiruošimui akreditacijai pagal neseniai patvirtintą naują standarto ISO 17025 leidimą. Todėl buvo aptariami standarto ISO 17025:2017 pakeitimai, palyginti su standartu ISO 17025:2005, keliami probleminiai klausimai ir dalijamasi perėjimo prie naujos standarto versijos patirtimi. Taip pat šiais metais ne vienas pranešimas buvo skirtas įvykio vietos akreditacijai taikomam standartui ISO 17020 ir jo diegimo praktinei patirčiai aptarti. Ko gero, tai rodo, kad dėmesys nuo kriminalistinius tyrimus atliekančių laboratorijų, kurių dauguma Europoje jau akredituota, krypsta į naują, itin sudėtingą akreditavimo požiūriu sritį – įvykio vietos tyrimo akreditaciją.

Už nuotraukas, kuriose įamžintos susitikimo atidarymo akimirkos, dėkojame Eugenijui Onaičiui.