Dalyvaujame projekte, skirtame Baltijos šalių kriminalistinių tyrimų gebėjimams stiprinti

Data

2019 01 31

Įvertinimas
0
17-99450_g.png

Latvijos policijos Kriminalistinių tyrimų departamentas su Latvijos vidaus reikalų ministerijos Informaciniu centru ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centru, Estijos teismo ekspertizės institutu bei Švedijos Nacionaliniu teismo ekspertizės centru, nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. įgyvendins Europos Sąjungos Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. projektą „Baltijos šalių kriminalistinių tyrimų gebėjimų stiprinimas skatinant keitimąsi kriminalistinių tyrimų duomenimis remiantis Priumu (BALTFORDEX)“ (Projekto Nr. 821194).

 

Projekto tikslas – gerinti keitimąsi DNR ir daktiloskopiniais duomenimis Baltijos šalyse remiantis Priumo sprendimu. Šiam tikslui turės būti sukurtos vienodos standartinės pirštų atspaudų paėmimo ir analizės procedūros, skirtos automatiniam keitimuisi duomenimis. Į projektą įtraukti mokymai, skirti DNR pėdsakų ir pirštų atspaudų paėmimo nusikaltimo vietoje ir vėlesnio jų tyrimo kokybei gerinti. Latvijos policijos Kriminalistinių tyrimų departamento reikmėms vykdant projektą bus sukurta skaitmeninė integruota duomenų bazė, kad būtų užtikrintas saugus, greitas ir veiksmingas keitimasis duomenimis. 

 

Pirštų atspaudų tyrimo galimybės bus didinamos taikant modernias vizualizavimo technologijas, šiam tikslui bus įsigyta kompiuterinė ir programinė įranga pirštų atspaudų duomenims vizualizuoti ir analizuoti, kuri turės tiesioginį poveikį gautų duomenų, kuriais dalijamasi, kokybei.
 

Bendras projekto finansavimas yra beveik 640 000 eurų. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrui tenkanti išlaidų dalis yra apie 131 000 eurų, iš kurių ISF finansuos 90 proc. išlaidų, t. y. beveik 118 000 eurų.